Reglement

 1. Het tijdrit omnium telt twee categorieën: TT Special en de Funklasse
 2. In de Funklasse mag enkel worden deelgenomen met een gewone racefiets met eventueel opzetstuur, een maximale velghoogte van 6 cm en met een "gewone" fietshelm. Renners met het 'echte' tijdrijdersmateriaal komen uit in de TT Special categorie.
 3. Deelname per ploeg van 4 renners
 4. Maximaal kunnen 20 teams deelnemen.
 5. Het tijdrit omnium bestaat uit drie onderdelen. De individuele tijdrit, de koppeltijdrit en de ploegentijdrit. Bij elk onderdeel wordt 1 ronde van 7,95 km afgelegd. De tijden van elk individueel teamlid worden samengeteld om tot een ploegenklassement te komen. Dit is ook zo bij de koppeltijdrit en uiteraard de ploegentijdrit. Enkel bij aantoonbare pech wordt een tijdregeling getroffen, welke vooraf door de jury wordt bepaald.
 6. De startvolgorde blijft bij elk onderdeel hetzelfde, om zodoende de renners voldoende hersteltijd te geven.
 7. Mixed teams of volledige damesteams krijgen 30 seconden bonificatie op de eindtijd van elk onderdeel. voor elke dame die reglementair de finishlijn passeert.
 8. De eerste drie teams van elke categorie worden na afloop verwacht voor de huldiging.
 9. Het inschrijfgeld van € 40,- per ploeg dient uiterlijk 28 mei 2018 te worden voldaan op rekeningnummer NL59 RABO 0118 5806 20  tnv TTZ en ovv ploegnaam en plaats.
 10. Elke renner / koppel /ploeg dient minimaal 5 minuten voor de start bij de startlocatie aanwezig te zijn.
 11. Bij inhalen, dient de passerende renner / koppel /ploeg links te rijden en de ploeg die wordt ingehaald uiterst rechts. Voor de passeerruimte dient minimaal 1 meter te worden aangehouden. Na het inhalen dient de onderlinge afstand tussen de renner / koppel /  ploeg minimaal 30 meter te blijven.
 12. Het parkoers van 7,95 km is NIET verkeersvrij. Doorgaand verkeer mag met de rijrichting van en achter de renners meerijden. (Blijf altijd, voor je eigen veiligheid, zoveel mogelijk rechts rijden, opletten en houd je aan de verkeersregels.) 
 13. Stayeren is niet toegestaan. 
 14. Volgauto’s worden niet toegelaten.  
 15. Bij overtreding van regel 11, 13 en / of 14 volgt diskwalificatie.
  Veiligheid.
 1. Het dragen van een valhelm is verplicht
 2. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deugdelijk en goed fiets-materiaal.
 3. Iedere deelnemer is een weggebruiker en dient dus de wettelijke verkeersregels in acht te nemen. 
 4. De start van de eerste renner bij het eerste onderdeel is om 13.00 uur. Vóór die tijd is er een gewone verkeersdoorstroming aanwezig.
 5. Inrijden op het parkoers kan vóór 13.00 uur en na elk onderdeel vanaf het moment dat de laatste renner / koppel / ploeg is gepasseerd om aan de laatste ronde te beginnen, tot aan het moment dat de eerste renner(s) van het volgende onderdeel start(en).
 6. De organisatie doet er alles aan om het parkoers tijdritvriendelijk te houden. Doorgaand verkeer mag met de rijrichting van de renners mee, maar dient wel achter de renner(s) te blijven.  Er dient dus altijd rekening worden gehouden met onvoorziene zaken. Koppie erbij houden en altijd blijven kijken waar en hoe je rijdt.

  

Onze sponsoren: